Η εταιρεία μας

Οι στόχοι μας

Στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης της , η Ιχθυοπαραγωγική Λασκάρα Α.Ε , έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:

  • Να εγκατασταθεί ολοκληρωμένο δίκτυο πωλήσεων -κυρίως στην εγχώριο αγορά- αλλά και στον ευρύτερο διεθνή χώρο, έχοντας κύριο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών μας
  • Να προχωρήσουμε στην απεντέρωση, απολέπιση καθώς και στην φιλετοποίηση των ιχθύων, πάντα με γνώμονα τις προτιμήσεις των καταναλωτών μας
  • Να δημιουργήσουμε χερσαία μονάδα προπάχυνσης γόνου, για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση των ιχθύων από τα πρώτα κιόλας βήματα της ανάπτυξής τους
  • Να διατηρήσουμε την άριστη ποιότητα των ιχθύων παραγωγής μας και να κάνουμε πιο δυναμική την παρουσία των προΐόντων μας στον ευρύτερο ελλαδικό αλλά και διεθνή χώρο