Τα προιόντα μας

Ποιότητα

Στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου εντάσσονται δραστηριότητες από την αρχή της παραγωγής έως την συσκευασία και την διάθεση του τελικού προϊόντος στην αγορά. Διαθέτουμε πιστοποίηση του Υπουργείου Γεωργίας για τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και υγιεινής στο χώρο της συσκευασίας, ενώ στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στο μέλλον σε διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9002.

Προτεραιότητα μας είναι η τήρηση των αυστηρών ελέγχων κατά την πορεία της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με την καθημερινή παρακολούθηση από ειδικευμένα άτομα, με επικεφαλή τον Ιχθυολόγο της Εταιρείας κ. Σάββα Γεωργιάδη, καθώς και η καθαριότητα στον χώρο συσκευασίας των ψαριών. Με τους αυστηρούς ελέγχους που εφαρμόζονται κατά την παραγωγική διαδικασία ξεκινώντας από την παραλαβή του γόνου μέχρι και την διακίνηση των προϊόντων στο σημείο πώλησης, διασφαλίζουμε την σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά και την προστασία του καταναλωτή.

Δείτε επίσης

Τσιπούρα

Η τσιπούρα (επιστημονική ονομασία: Sparus aurata - Σπάρος ο χρυσόχρους) είναι ένα ψάρι της οικογένειας των Σπαρίδων που απαντά στην Μεσόγειο και στις ακτές του βορειοανατολικού Ατλαντικού. Η τσιπούρα μαζί με το λαβράκι από πλευράς διατροφικής αξίας ανήκουν στα πιο πολύτιμα ψάρια της Μεσογείου, καθώς είναι πλούσια στα λιπαρά οξέα ω-3. Είναι ένα από τα κύρια ψάρια για τις ιχθυοκαλλιέργειες και το πιο εκτροφεύσιμο είδος της Μεσογείου.
Μάθετε περισσότερα

Λαβράκι

Το λαβράκι (επιστημονική ονομασία: Dicentrarchus labrax) είναι ψάρι της οικογένειας των Μορονίδων, που απαντάται στην Μεσόγειο και στις ακτές του βορειοανατολικού Ατλαντικού. Το λαβράκι μαζί με τη τσιπούρα από πλευράς διατροφικής αξίας ανήκουν στα πιο πολύτιμα ψάρια της Μεσογείου, καθώς είναι πλούσια στα λιπαρά οξέα ω-3. Είναι ένα από τα κύρια ψάρια για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Μάθετε περισσότερα