Η εταιρεία μας

H στρατηγική μας

  • Να εγκατασταθεί ολοκληρωμένο δίκτυο πωλήσεων -κυρίως στην εγχώριο αγορά- αλλά και στον ευρύτερο διεθνή χώρο, έχοντας κύριο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών μας
  • Να προχωρήσουμε στην απεντέρωση, απολέπιση καθώς και στην φιλετοποίηση των ιχθύων, πάντα με γνώμονα τις προτιμήσεις των καταναλωτών μας
  • Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας
  • Η παραγωγή νέων ειδών.
  • Ο σεβασμός προς το περιβάλλον