Οι εγκαταστάσεις μας

Τεχνολογία Και έρευνα

Κύριο μέλημα μας είναι η χρήση και εφαρμογή των πιο εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων με σκοπό την απλούστευση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής συγχρόνως με τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των τελικών προϊόντων για τον πελάτη - καταναλωτή.

Στον τομέα της παραγωγής η Εταιρεία χρησιμοποιεί ευρύχωρους πλωτούς κλωβούς τελευταίας τεχνολογίας, όπου εκτρέφονται τα ψάρια με μηχανισμό αυτόματου ταΐσματος το οποίο είναι εγκατεστημένο στην ξηρά και με αυτόματο διανομέα ο οποίος ελέγχεται μέσω κεντρικού Η/Υ για την καλύτερη δυνατή σίτιση των ψαριών. Επίσης η Εταιρεία διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα για την διαλογή και αραίωση των ιχθύων και την μεταφορά τους σε νέους κλωβούς καθώς και για την εξαγωγή τους όταν πλέον φτάνουν στο εμπορεύσιμο μέγεθος.