Οι εγκαταστάσεις μας

Συσκευαστήριο

Τα προς αλίευση ψάρια δεν ταΐζονται για μερικές ημέρες ώστε το πεπτικό τους σύστημα να είναι τελείως απαλλαγμένο από τα υπολείμματα τροφών. Η αλίευσή τους γίνεται από γερανοφόρο σκάφος με μεγάλες απόχες και θανατώνονται με την μέθοδο του παγοσόκ μέσα σε θερμικά μονωμένες δεξαμενές. Στην συνέχεια μεταφέρονται για διαλογή και συσκευασία.

Το συσκευαστήριο της Εταιρείας βρίσκεται στο χώρο της παραγωγικής μονάδας για την άμεση μεταφορά των ψαριών για συσκευασία. Μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και τελικά κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε έως την τελευταία λεπτομέρεια, με μοναδικό στόχο να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Η ζύγιση και διαλογή των ψαριών ανά μέγεθος και σε συνολικό βάρος κιβωτίου γίνεται με υπερσύγχρονα αυτόματα μηχανήματα. Κατόπιν συσκευάζονται σε κιβώτια φελιζόλ έτσι ώστε να συμπληρώνουν το απαιτούμενο καθαρό βάρος, καλύπτονται με πάγο και κλείνονται. Η δυναμικότητα των μηχανημάτων συσκευασίας είναι 2,5 τόνοι την ώρα.